Marktconformiteit

Twijfelt u over de marktconformiteit van een door een adviseur of aannemer aangeleverde begroting? ERAS Bouwkosten heeft de kennis van de huidige markt waarbij u terecht kunt voor een onafhankelijke beoordeling. Ook als aannemer kunt u uw begroting laten toetsen voordat deze verstrekt wordt aan de opdrachtgever.

Een second opinion kan op diversen methoden worden uitgevoerd en wordt dan ook in nauwoverleg met u afgestemd “van het beoordelen van de begroting die u van een adviseur of aannemer heeft ontvangen tot het opstellen van een schaduw begroting”.
ERAS adviseert u om tot een marktconforme begroting te komen.

Wij kijken bij de beoordeling van de begroting onder andere naar:

  • de gehanteerde hoeveelheden
  • marktconformiteit van kosten/prijzen
  • compleetheid
  • gebruikte offertes van onderaannemers
  • de specifieke aandachtspunten voor uw project

U ontvangt van ons een overzichtelijk rapport waarin wij de verschillen tussen de ingediende begroting en de gewenste marktconformiteit duidelijk signaleren en onderbouwen. Vanzelfsprekend zullen wij onze bevindingen ook graag persoonlijk toelichten.