Budgetbepaling voor nieuwe projecten

Bij een nieuw te ontwikkelen project wilt u een marktconform budget vaststellen die in de vervolgfases nauwkeurig kan worden bewaakt.

ERAS Bouwkosten kan op basis van een beknopt programma door middel van kostenkengetallen van referentiegebouwen een budget bepalen (€/bvo). Op basis van het gewenste afwerkingsniveau gecombineerd met de referentie projecten worden kengetallen eventueel bijgesteld om de juiste bandbreedte voor het budget te bepalen.

Mochten de gegevens al iets verder zijn, denk bijvoorbeeld aan een Vlekkenplan, Programma van Eisen en/of Schets Ontwerp, kunt u met onze budgetraming in een vroeg stadium een betrouwbaar inzicht in de te verwachten bouwkosten krijgen. Wij maken een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de bouwkosten op basis van de minimale gegevens die in de beginfase beschikbaar zijn.

Bij de berekeningen gebruiken wij eenheidsprijzen en andere referentiegegevens die zijn gebaseerd op onze actuele kostendatabase, onze kennis van de huidige markt en relevante referentieprojecten. De begroting bouwen wij op elementenniveau volgens de NL-SfB codering (NEN 2699).

Elementenbegroting ontwerpfasen

In het bouwproces wordt veelal een elementenbegroting opgesteld in de ontwerpfasen:

Schetsontwerp (SO)
Voorlopig ontwerp (VO)
Definitief ontwerp (DO)

Net als bij de budgetraming, bouwen wij de elementenbegroting op volgens de NL-SfB methodiek (NEN2699). Het detailniveau en de nauwkeurigheid van onze berekeningen zijn afhankelijk van de fase waarin uw project zich bevindt, en de mate van uitwerking van:

  • het technisch programma van eisen;
  • materialisatie;
  • constructieve gegevens.

Ondanks de incompleetheid van de stukken, inherent aan de fase waarin we ons bevinden, kijken wij altijd naar maakbaarheid, bouwbesluit en vullen onze raming indien nodig aan.
In de verschillende fases vergelijken we de elementenbegroting van het ontwerp met de budgetraming en kunnen we indien nodig bijsturen.

Detailbegroting

Zodra uw project besteksgereed is, kunnen wij een zeer gedetailleerde begroting voor u opstellen. Dit kan dienen als laatste toets voor de formele aanbesteding of juist als inschrijving bij een besteding.
Voor het maken van uw inschrijfbegroting splitsen wij de bouwkosten in kosten voor arbeid, materiaal, materieel en onderaanneming. Het resultaat is een begroting die compleet en tot in detail is uitgeschreven en opgebouwd volgens de STABU-codering.

Offerte aanvragen en verwerking

Wij kunnen de voor een inschrijfbegroting benodigde offerteaanvragen volledig voor u verzorgen, inclusief het analyseren en verwerken van de offertes. Wij maken daarvoor gebruik van 12-Build waarbij wij alle relevante gegevens van uw bouwproject digitaal naar onderaannemers kunnen versturen.

Wij vergelijken de ontvangen offertes op prijsstelling, kwaliteit, compleetheid, fouten, dubbeltellingen en werkaanpak. Ook houden wij contact met de betreffende onderaannemers en beantwoorden hun inhoudelijke vragen over het project.

U krijgt van ons de inschrijfbegroting op basis van de economisch meest gunstige offerte, daarnaast adviseren we u graag over mogelijke optimalisaties en/of alternatieven.