Bouwkosten management

Voor het beheersen van de bouwkosten is het van cruciaal belang dat u continu en met actueel inzicht de kosten begroot, bewaakt en bijstuurt waar nodig. Omdat bouwkosten zo’n belangrijke rol spelen gedurende het gehele bouwproject, zijn onze bouwkostendeskundigen in elke fase nauw betrokken, van initiatief tot en met oplevering.

Op elk moment kunnen wij u inzicht geven in de kosten zodat u goed geïnformeerd de juiste keuzes kunt maken; bijvoorbeeld of het ontwerp wel of niet aangepast moet worden. In veel gevallen kunnen wij alternatieven en gepaste bezuinigen voorstellen zonder negatieve gevolgen voor uw budget en de doorlooptijd van uw project.

Wat doen onze bouwkostendeskundigen?

Enkele voorbeelden:

  • Vaststellen van het budget
  • Adviseren tijdens ontwerp- of projectteam vergaderingen
  • Toetsen van schetsontwerpen van een architecten selectie
  • Tijdig opstellen van begrotingen voor alle delen en fasen van het bouwproces
  • Alternatieve (ontwerp)oplossingen aandragen
  • Gewijzigde- of alternatieve voorstellen begroten
  • Kostenbewaking tijdens alle fasen van het bouwproces
  • Beoordelen van de begrotingen van de aannemers
  • Prijsonderhandelingen met aannemers
  • Beoordelen van meer- en minderwerk opstellingen of VTW’s (voorstel tot wijziging).