Oppervlakte meting (NEN 2580)

Als commercieel projectontwikkelaar wilt u in een zo vroeg mogelijk stadium weten hoeveel vloeroppervlakte u kunt verhuren en tegen welke prijs.

Het verhuurbaar vloeroppervlakte wordt bepaald volgens de regels in de NEN2580. Door het opstellen van een meetstaat krijgt u inzicht in de verschillende oppervlakten. De in een meetstaat meest gebruikte soorten oppervlakten zijn:

  • bruto vloeroppervlakte (BVO),
  • netto vloeroppervlakte (NVO)
  • verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO).

Om de verschillende oppervlakten te kunnen meten en berekenen van (digitale) tekeningen, kunnen PDF’s gebruikt worden. Wij geven echter de voorkeur aan het gebruik van AUTOCAD tekeningen (DWG’s), omdat deze de meest nauwkeurige meetwaarden geven.