Meerwerk of verzoek tot wijziging

De noodzaak tot kostenbeheersing stopt niet na het sluiten van de overeenkomst met een aannemer, integendeel.

Wanneer een opdrachtgever wijzigingen aan het plan wil doorvoeren of door incompleetheid van stukken zijn onvoorziene veranderingen opgetreden, zal dit resulteren in verrekening van bouwkosten.

ERAS Bouwkosten adviseert opdrachtgevers door de aangeleverde voorstellen voor hen te toetsen.

Ook bieden wij aannemers ondersteuning bij het opstellen van meer- en minderwerk (MMW) of voorstellen tot wijziging (VTW).