Inschrijfbegroting

Een inschrijfbegroting wordt veelal opgesteld in de besteksfase/technisch ontwerpfase van een project.

Voor het maken van uw inschrijfbegroting splitsen wij de bouwkosten in kosten voor arbeid, materiaal, materieel en onderaanneming. Het resultaat is een begroting die compleet en tot in detail is uitgeschreven en opgebouwd volgens de STABU-codering.

Aannemers kunnen al in een VO/DO fase betrokken worden in het bouwteam. Met onze ervaring kunnen wij ook in deze fasen een gedetailleerde begroting opstellen in plaats van een elementen begroting. Zo krijgt de aannemer in een vroeg stadium meer inzicht in de bouwkosten.

Offerte aanvragen en verwerking

Wij kunnen de voor een inschrijfbegroting benodigde offerteaanvragen volledig voor u verzorgen, inclusief het analyseren en verwerken van de offertes. Wij kunnen voor het aanvragen van de offertes gebruik van 12-Build, waarbij wij alle relevante gegevens van uw bouwproject digitaal naar onderaannemers kunnen versturen.

Wij vergelijken de (digitaal) ontvangen offertes op prijsstelling, kwaliteit, compleetheid en correctheid. Ook houden wij contact met de betreffende onderaannemers en beantwoorden hun inhoudelijke vragen over het project.

U krijgt van ons de inschrijfbegroting op basis van de meest gunstige offerte en we adviseren graag over mogelijke kansen, risico’s en of alternatieven.