Budgetraming voor nieuwe projecten

Bij een nieuw te ontwikkelen project wilt u een marktconform budget vaststellen die in de vervolgfases nauwkeurig kan worden bewaakt.

Met onze budgetraming krijgt u in een vroeg stadium een betrouwbaar inzicht in de te verwachten bouwkosten. Wij maken een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de bouwkosten op basis van de minimale gegevens die in de beginfase beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Programma van Eisen, Vlekkenplan en Schetsontwerp.

Bij de berekeningen gebruiken wij eenheidsprijzen en andere referentiegegevens die zijn gebaseerd op onze actuele kostendatabase, onze kennis van de huidige markt en relevante referentieprojecten.

De begroting bouwen wij op elementenniveau volgens de NL-SfB codering (NEN 2699).