BIM-3D modellen

Veel projecten gebruiken een BIM-3D model om cruciale informatie snel inzichtelijk te hebben en knelpunten in een vroeg stadium te signaleren. Het maken van kostenramingen/begrotingen met behulp van BIM-3D modellen behoort tot onze kernactiviteiten.

Met onze jarenlange ervaring en de zogenoemde Solibri Model Checker halen wij alle benodigde informatie uit het BIM-3D model. Wij controleren zorgvuldig de hoeveelheden en bijbehorende eigenschappen en zo krijgt u het vereiste inzicht in de te verwachten bouwkosten.

Belangrijk!

Het is van essentieel belang dat het BIM-3D model vanaf het begin bouwkundig correct wordt opgezet zodat alle relevante disciplines hiervan optimaal gebruik kunnen maken in alle fasen.

Wij kunnen u al in een vroeg stadium adviseren over de opbouw van uw BIM-3D model, zodat per fase de noodzakelijke kosten-informatie vanuit het model gegenereerd kan worden.

Zie onderstaande fasen en de bijbehorende uitwerkingsniveaus (LOD) waarbij wij BIM-3D modellen gebruiken voor de bouwkostenbegroting:

  • LOD 200 Voorlopig ontwerp (VO)
  • LOD 300 Definitief ontwerp (DO)
  • LOD 400 Besteksfase (Technisch ontwerp)
  • LOD 500 Uitvoeringsfase (Verrekenen van meer- en minderwerken)